getbetterblog

getbetterblog

Bloggens mission

På denne blog kan du finde inspiration til stresshåndtering, trivsel og sportscoaching. Det er alle områder, som jeg arbejder med til hverdag. Der vil være øvelser, som du selv kan bruge til at forbedre din trivsel.

Seks gode råd mod stress

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Mon, August 31, 2015 13:00:51

-De ”Guldkorn” mod stress

Der er utrolig mange råd derude til, hvordan du forebygger stress. Nogle råd er bedre end andre. Dette indlæg handler om ”guldkornene” mod stress. Guldkornene er seks råd, som er skabt efter årtiers forskning i, hvordan du forebygger stress på arbejdspladsen.

Rådene er samlet af Det Nationale Forskningsråd for Arbejdsmiljø, i dette indlæg omsætter jeg de seks guldkorn til konkrete råd og spørgsmål, som du kan anvende.

De seks guldkorn


Krav

Kontrol/indflydelse

Social støtte

Forudsigelighed

Mening

Belønning

Krav
På enhver arbejdsplads er der krav til dit arbejde. Kravene skal hverken være for høje eller for lave. Dit arbejde skal hverken være for svært eller for let. Man skal vide, hvornår arbejdet er fuldført og nok er nok.
Hvad er kravene til dit arbejde? Er der klare krav? Er du klar over, hvornår nok er nok? Det er tre vigtige spørgsmål, som du skal spørge dig selv om og arbejde med.

Indflydelse/kontrol
Indflydelse og kontrol handler om, hvor meget indflydelse og kontrol du har i løbet af arbejdsdagen og i forhold til dine arbejdsopgaver.

Har du indflydelse og kontrol over din arbejdstid? Har du f.eks. flekstid, hjemmearbejdsdage, kan kunder og kollegaer ringe/ eller skrive til dig altid?
Det kan være en god idé, at sætte grænser og regler op. Så du kan føle en forskel på, når du har fri og når du er på arbejde. Samtidig kan flekstid og hjemmearbejdsdage være en god idé, for at skabe en fleksibel hverdag.

Har du indflydelse på hvem du arbejder sammen med? Har du indflydelse på valg af redskaber, procedurer, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning?

Social støtte
Social støtte kan være en god kæreste, mand, kone, kollega, familie eller chef. Det er vigtigt, at du taler med dine omgivelser om stress.
Du kan give en person, som du stoler på retten til, at give dig et ”timeout kort”. Når personen giver dig ”timeoutkortet”, skal du bogstavelig talt sætte dig ned og tage dem seriøst. Du skal lægge din computer, mobil samt alle dokumenter væk og lytte til, hvad der bliver sagt. Er du ved, at blive fanget ind af stressen?

Mening
Giver dit arbejde dig mening, er du mindre sårbar overfor stress. Stil dig selv spørgsmålene:

Kan du se meningen med dit arbejde/arbejdsopgaver?

Kan du sætte din arbejdsopgaver ind i en større helhed eller sammenhæng?

Hvad gør du af forskel for projektet, brugerne, kunderne eller firmaet?

Disse spørgsmål kan gøre dig opmærksom på, hvilken mening og forskel, som du er med til at skabe med din arbejdsindsats.

Forudsigelighed
Forudsigelighed giver ro i hverdagen. På mange arbejdspladser er der mange uforudsigelige faktorer f.eks. hvis man arbejder med mennesker. Prøv at skab et ugeskema eller kalender med faste aftaler og punkter. Uforudsigelighed skaber stress og forudsigelighed forbygger stress. Derfor er det vigtigt, at holde fast i forudsigelige faste aftaler.

Belønning
Det er vigtigt, at der er belønning, for den indsats, du eller dine ansatte lægger for dagen. En god belønning giver god motivation. Belønningen kan være løn, anseelse og påskønnelse. Det kan også være muligheden for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet.


God fornøjelse med de seks guldkorn

Eva-Andrea, Psykolog, tlf: 2714 9437

www.getbetternow.dk
Hvilken en motivationstype er du?

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Mon, April 20, 2015 11:47:19

-Vi motiveres forskelligt

Dette indlæg handler om en ny og utrolig spændende motivationsteori ”primadonna-teorien”. Teorien omhandler forskellige medarbejdertyper, og hvordan de motiveres, samt ledes forskelligt. Ved at læse dette indlæg, kan du finde ud af hvordan netop du motiveres. Det kan hjælpe dig til at trives bedre i hverdagen, og det kan hjælpe dig til at vælge det job og arbejdsmiljø, som passer til dig. Hvis du er leder, kan du lærer nyt om, hvordan dine medarbejdere motiveres og ledes.

Primadonna-teorien er udviklet af Helle Hein, der er sociolog. At dele medarbejdere op og anerkende at mennesker er forskellige, det er nyt, og ingen andre motivationsteorier har gjort det før. Hein mener, at der er fire arketyper: primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og lønmodtageren. De gennemgås nedenfor.

Primadonnaer

Medarbejdere, som kaldes primadonnaer, er højtspecialiserede vidensmedarbejdere eller medarbejdere fra den kreative klasse. Det kan være medarbejdere indenfor tekniske fag, omsorgsfag, dannelsesfag, designfag, kunstneriske fag og idrætsfag.

Primadonnaer har et kald, de tjener en større sags tjeneste og vil gerne gøre en forskel. Deres job giver mening, og de har derfor stor pligtfølelse, ”man gør altid det bedste”. Primadonnaer kan have et selektivt forhold til arbejdsopgaver. Opgaverne skal give mening og gøre en forskel. Det vil i sig selv skabe motivation for primadonnaen at udføre sine arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt for ledere at tale om og pointere, at der er en mening med arbejdet, og hvilken forskel medarbejderne er med til at skabe med deres arbejdsindsats.

Præstations-tripper

Præstations-trippere tjener ikke et større kald, men de holder af at præstere på højt niveau, og det er præstationen i sig selv, der tæller for dem. Der findes både ekstroverte og introverte præstations-trippere. Begge typer konkurrer hele tiden, også selvom der ikke nødvendigvis er en konkurrence.

Den ekstroverte præstations-tripper vil gerne fejres, modtage offentlig anerkendes og roses for sejre, salg og præstationer. Disse offentlige fejringer giver et motivation-kick. Derfor synes de at priser, gaver, diplomer og møder, hvor man offentliggør, hvem der f.eks. sælger og præstere bedst er motivationsskabende. Det er ikke gaven i sig selv, der er vigtig, men den offentlige fejring.

Den ekstroverte præstations-tripper er derfor glad for sociale medier, for her kan man let offentliggøre sejre/præstationer og derved få ros og anerkendelse. Dette gælder både i arbejdslivet og i privatlivet.

Den introverte præstations-tripper er lidt anderledes. For dem er det ikke vigtigt at blive fejret offentligt. Det er motiverende i sig selv, at ”knække” og arbejde med en svær opgave, hvor alle kompetencer og viden bringes i spil. Måske skal medarbejderen endda læse op på ny viden for at knække den faglige ”nød”. At kunne løse et problem, som andre ikke har kunnet løse tidligere, motiverer og skaber arbejdsglæde.

Pragmatikeren

De har et pragmatisk forhold til deres arbejde. Arbejdet prioriteres ud fra en ”work-life balance”. Arbejdet er ikke den primære kilde til identitet, tilfredshed og livsglæde. De er ikke villige til at yde store ofre, og dette kan skyldes mange ting. Det kan være, at medarbejderen er familiefar og derfor har en del familiemæssige forpligtelser.

Lønmodtageren

Der findes overordnet to forskellige typer lønmodtagere. Der findes dem, hvor de har en lønmodtager-holdning næsten uanset arbejdsopgaver og arbejdsmiljø.

Derudover findes der de lønmodtagere, som før har været primadonnaer eller præstations-trippere. Men fordi de ikke trives på arbejdspladsen, med arbejdsopgaver eller arbejdsgange, midlertidigt har fået en lønmodtager mentalitet.

Den grundlæggende holdning hos lønmodtageren er, at arbejde giver penge, så man har råd til fritiden. Lønmodtageren finder mening og livsglæde udenfor arbejdet. Man kan dog ofte ændre lønmodtageren, til at blive mere primadonnaer, hvis man ændrer kulturen, fællesskabet og arbejdsgangene i en afdeling.

Hvad genkender du ved dig selv og dit arbejdsliv?

Nu har du læst om de forskellige medarbejdertyper og hvordan de motiveres , hvad genkender du hos dig selv? Det er nyttigt at vide, hvordan man motiveres bedst, og hvilken en type man er. Det kan hjælpe dig med at trives bedre i hverdagen, og det kan hjælpe dig til at vælge, det job og det arbejdsmiljø som passer til dig.

Har du spørgsmål til motivation og medarbejdertyper, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg giver både ledelsescoaching og undervisning i emnet.

Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog & coach hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk


Tlf. 2714 9437Empatisk kommunikation

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Sat, March 21, 2015 21:37:43

-bliv mester i kommunikation

Vi snakker, taler, ”small talker”, samtaler, drøfter og diskutere med hinanden hele tiden. Kort sagt så kommunikere vi med hinanden de fleste af vores vågne timer. Trods at vi øver os hele tiden, så er der er masser af miskommunikation og misforståelser i de flestes hverdag.

En måde at løse det på, er empatisk kommunikation. Empatisk kommunikation kan fremme enhver kommunikation og kan bruges som et konflikthåndteringsredskab.

Når man anvender empatisk kommunikation, vil man grundlæggende gerne lytte og acceptere andre mennesker. Man acceptere deres behov samt følelser og man viser at man lytter på dem.

Nedenfor er det beskrevet i punkter, hvornår man anvender empatisk kommunikation, hvad det er, hvordan du gør og hvad der kan blokker for empatisk kommunikation.

Hvornår anvender man empatisk kommunikation?

Situationer hvor empatisk kommunikation kan anvendes, er f.eks. på arbejdspladsen både som chef og medarbejder, i parforholdet, som træner og generelt i konfliktsituationer.

empatisk kommunikation kan anvendes, hvis negative følelser og negative tanker får overtag i en situation. Hvis stress, irritation eller måske vrede kommer til, at ødelægge dialogen med andre.

Hvad er empatisk kommunikation?

Du lytter til andre og hører, hvad de siger

Du prøver, at acceptere andres følelser og behov

Du giver udtryk for, at du lytter på andre

Kropssprog og ansigtsmimik ved empatisk kommunikation

Du holder øjenkontakt med personen som taler

Du kigger på personen der taler

Du nikker, når du lytter

Du er opmærksom på den andens kropssprog

Du spejler den andens kropssprog

Du siger ”Mmmm”, for at give udtryk for at du lytter

Du overvejer dit og andres taletempo

Du er opmærksom på din og andres stemmestyrke

Du er opmærksom på din og andres toneleje

Du tager noter, når det er passende

Opsummere det, som andre har fortalt dig, så du er sikker på at du har forstået den anden korrekt.

Blokering af empatisk kommunikation

Du eller andre kommandere

Du eller andre forbyder

Du eller andre advarer eller truer

Du eller andre irettesætter og moraliserer

Du eller andre fordømmer

Du eller andre latterliggøre eller håner

Samtidig med at du lytter, skriver du f.eks. mails eller SMSer på din computer, mobiltelefon eller lignende

Små skridt ad gangen

Hvis det er helt nyt for dig, at anvende empatisk kommunikation, kan du begynde med at anvende nogle få punkter. Når du så har øvet dem og opdaget hvordan det har forbedret din kommunikation, kan du rykke videre til de næste. Man kan ikke lære det hele på engang, selvom man måske gerne ville og derfor at det en god idé at tage små skridt ad gangen.


Skulle du have spørgsmål er du velkommen til, at skrive til mig på Eva_vogelgesang@hotmail.com

God fornøjelse med kommunikationen

Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog hos GetBetterNow, www.getbetternow.dkFå ro & overskud med mindfulness

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Mon, February 02, 2015 11:46:32
-klar i hovedet og klar udfordringerne

Der er nu en ny mindfulness øvelse på Youtube til dig, som vil slippe din stress og finde ro.
Meningen med øvelsen er, at du får et pusterum og dermed kan skabe overskud til at klare de opgaver og udfordringer, som du står overfor.

Du kan høre mindfulness øvelse her:

https://www.youtube.com/watch?v=kywX7TH6i0U&feature=youtu.be

Øvelsen tager omkring 12 minutter og der er "return of investment" på de 12 minutter. Øvelsen kan giver dig ro og overskud, så du kan klare og smile til resten af dagen.

God fornøjelse med mindfulness øvelsen "sandslottet".

Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk

Tlf. 2714 9437


Selvomsorg -skab mere trivsel

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Mon, January 26, 2015 22:06:47

-selvomsorg styrker dig, prøv det
Mange kender ikke begrebet selvomsorg, men det gøre en kæmpe forskel i dit liv og forebygge stress og konflikter. Med selvomsorg kan du forhindre stress, komme hurtigere tilbage fra stress og forøge din livskvalitet.
Selvomsorg er at tage hånd om sig selv og passe på sig selv. Selvomsorg styrker dig i din hverdag. Den tid du bruger på selvomsorg, vil du få stor ”return-of-investment” på.
Selvomsorg kan være at dyrke en hobby, f.eks. havedyrkning eller gåture i naturen

Hvad kan du gøre?
Her er nogle generelle anbefalinger til din selvomsorg. Du kan prøve dig frem, hvad virker for dig? Vi er alle forskellige og derfor er det også forskellige aktiviteter som hjælper os.


Ros dig selv for alt det du gør godt og kan

Begræns din selvkritik

Husk komplimenterne

Husk pauser -tag f.eks. en power nap

Brug dine venner og familie

Brug naturen -gå eller løb en tur i skoven, parken eller på stranden

Husk dine styrker- lav evt. en liste

Husk dine succeser- lav evt. en liste

Vær fysisk aktiv

Lyt til musik, der påvirker dig positivt

Planlæg din dag

Visualiser din dag

Mediter

Spis sundt og giv dig tid til spisepauser

Tillad dig selv at dagdrømme f.eks. i toget eller bussen

Giv dig tid til din hobby

Overvej hvor den positive energi ligger? Og skab mere af det

Nu har du en lang række konkrete aktiviteter, som kan inspirere dig og som du kan prøve af. Nogle har du nok anvendt, uden at du tænkte bevidst over, at det var selvomsorg. Det er en god idé, at du bevidstgøre dig om din hverdag og hvordan du kan øge din livskvalitet. Nogle af aktiviteterne ovenfor, har du nok ikke prøvet før. Prøv nogle nye af og udfordre dig selv. Samtidig skal selvomsorgs-aktiviteterne give mening for dig.

Hvis du har spørgsmål til selvomsorg eller andet, er du velkommen til at ringe eller skrive på tlf. 27 14 94 37 eller på mail eva_vogelgesang@hotmail.com

Eva-Andrea V. Erichsen hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk

Kom af med din eksamensangst nu!

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Wed, January 14, 2015 10:56:54

-Få gennemslagskraft & personlig udstråling

Kender du det, at du er nervøs, det går udover din præsentation og du ikke kan få formidlet al din viden?
Hvis du kan nikke ja til dette spørgsmål, er der gode nyheder. Din eksamensangst kan du kommer af med på få timer. Jeg holder løbende workshops, om eksamensangst og hvordan du kommer af med angsten via forskellige mentale såvel som fysiske redskaber.

At have eksamensangst kan være et kæmpe handikap og forhindre dig i at være den bedste udgave af dig selv. Men du kan med de rette mentale redskaber og træning, komme til at elske at præstere.

Udover at holde workshops om eksamensangst har jeg også løbende klienter i coaching forløb, holder jeg også foredrag. Den 22. januar holder jeg et 10 minutters underholdende oplæg om eksamensangst. Det foregår i "Kort Sagt", som er den danske udgave af TED talks. Det er ganske gratis at deltage og du kan læse mere her:

https://www.facebook.com/events/1560773207468644/?ref_dashboard_filter=upcoming

Du kan læse mere om selve workshoppen her:

https://www.facebook.com/events/1544420315808895/?ref_dashboard_filter=upcoming

Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk

Tlf. 2714 9437Hvordan man psykisk håndtere at have en fysisk skavank

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Wed, January 07, 2015 14:31:53

-få en ny livsstil med nye tanker

Jeg holder, i samarbejde med sundhedseksperten Ida Vanman fra Sund-balance, workshops om hvordan på et psykisk og fysisk plan, håndtere at have PCO. PCO er et syndrom, som kvinder kan have og det bevirker, at man bl.a. kan have svært ved at få børn. Det har også mange andre symptomer, som kan forringe ens livskvalitet.

Men heldigvis kan man undgå mange af dine symptomer, ved at leve sundt og have en aktiv livsstil. Men det kræver motivation og et positivt fokus, selv når det kan være svært. Du kan i mit gæsteblogindlæg på PCOliv læse om, hvordan dine tanker og mind-set kan ændre din livsstil og øge din livskvalitet.

Du kan læse blogindlægget og hvordan dine tanker kan ændre dit liv her:

http://pcoliv.dk/haandter-din-pco-med-dine-tanker-af-eva-andrea-v-erichsen/


God fornøjelse og god læse lyst


Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk

Tlf: 2714 9437

Med et godt selvværd kan du nå dine nytårsforsætter

coachingPosted by Eva-Andrea Erichsen Wed, December 31, 2014 11:39:04

Med et godt selvværd når du dine mål

Nu er det nytår, vi siger farvel til det gamle år og goddag til det nye. Vi holder endda kæmpefester for at fejre det nye år, vi spiser det lækreste mad og klæder os i gallatøj. Vigtigst af alt er dog, at vi laver nytårsforsætter. Det handler ofte om vores sundhed, vi vil gerne slanke os eller holde op med at ryge. Men hvad med vores psykiske sundhed? Skal vi ikke passe på os selv psykisk? Jo, vi skal. Og vi kan godt, er mit svar.

Har du det psykisk godt og sundt, så kan du meget nemmere opnå de drømme og mål. Selvværdet spiller en enorm stor rolle, når du skal nå dine drømme og mål. Selvværdet kan hjælpe dig i mål, men selvværdet kan også være den allerstørste forhindring for dig!

Det nye år begynder nu, vil du begynde året med et godt selvværd?


Din indre kritiske stemmekan komme til at fylde for meget og holde dig tilbage. Kort sagt, så kan din indre ”dommerkomite” spænde ben for dig.

Din indre kritiske stemme eller din indre dommer, er den lille stemme som siger: ”Det kan du da ikke”, ”Du dur ikke til noget”, ”Det kan du ikke finde ud af som helst” eller ”Du fejler altid”.
Din indre dommer fylder ofte alt for meget og det gør den især, hvis du har lavt selvværd.

Har du drømme og mål for det nye år? Så skal dit nytårsforsætte være, at få et bedre selvværd og få en sat din indre dommer i skammekrogen. Når dit selvværd er på plads, er du klar til at kæmpe for og ikke imod dine mål og dine drømme.

Jeg har løbende mennesker i alle aldre i forløb omkring selvværdsproblemer. Selvværdsproblemer i forhold til præstationsangst eller bare i forhold til hverdagsproblemer og generelt livskvalitet.

Når selvværdet er på plads, så kan du være den bedste udgave af dig selv. Det betyder, at du kan få mere livskvalitet og mere ud af dit liv.

Hvornår har man et godt selvværd?

Alle forløb er individuelle, fordi mennesker er forskellige. Men vi taler ofte om, at du skal lære at rose og anerkende dig selv. Det kan være rigtig grænseoverskridende for mange, at lave en ”rose-liste” til sig selv. Det kan være svært, at spørge sig selv om:

”Hvad er jeg god til?”
”Hvilke gode egenskaber indeholder jeg?”
”Hvilke ting har jeg opnået i mit liv?”

Men det er rigtig vigtigt. For når du er blevet god til at rose og anerkende dig selv, så er du godt på vej til et rigtig godt selvværd og en meget mindre indre kritisk stemme. Kort sagt så har du tiet din indre dommer ihjel.

Det kræver selvfølgelig vejledning og træning. Det kan jeg hjælpe dig med.

Er du interesseret i et forløb om selvværd måske i forbindelse med dit nytårsforsæt, er du velkommen til at ringe på 2714 9437. Du kan læse mere om mig og mit firma på www.getbetternow.dk

Godt nytår og god fornøjelse med nytårsforsætterne

Eva-Andrea V. Erichsen, psykolog hos GetBetterNow

www.getbetternow.dk

Tlf. 2714 9437Next »